Werkgroep Historisch Gerij

Overzicht rijtuigen

Het Rijtuig Certificaat

Naast dat er professionele stalhouderijen zijn, beoefenen vele mensen de mensport als hobby. Men gaat trots met paard en wagen op pad. Deze trots is vaak nog groter wanneer het gerij authentiek is.

Vaak zijn de bezitters zelf betrokken geweest bij het restaureren van hun authentieke en antieke rijtuigen. Een authentiek rijtuig heeft vaak al een rijke geschiedenis en elke wagen heeft zijn eigen verhaal. Dit start natuurlijk met hoe oud het is, door wie het gebouwd is, wat de afmetingen zijn, maar ook wie er heeft gerestaureerd en wat voor materialen er gebruikt zijn.

Al deze gegevens kunt u laten vastleggen door de Werkgroep Historisch Gerij van Vereniging de Stichtse Aanspanning.

De gegevens worden vastgelegd in een certificaat, een soort van eigendomsbewijs. De gegevens worden ook opgeslagen in een database. De gegevens en het eigendomsbewijs kunnen handig zijn bij verkoop van rijtuigen of wanneer er vragen zijn gedurende een restauratie en er meer gegevens nodig zijn van vergelijkbare rijtuigen.

Het wil niet zeggen dat de getoonde foto's altijd juist zijn met tekst nu is er meer kennis over rijtuigen dan doen vraag altijd gewoon advies in ieder rijtuig is uniek Die kunnen dan via de database snel opgezocht worden.

Voorwaarden

Een rijtuig dat gedocumenteerd wordt, moet rijklaar zijn, dat wil zeggen geschilderd en bekleed. Ook kan het van belang zijn om assecoires die bij de wagen horen mee te brengen, zoals langeboom, lamoen, lampen,en evt.de kap. Het is wenselijk dat de wielmoerscleutels bij het rijtuig aanwezig zijn, om het demonteren en monteren van de wielen van uw rijtuig te vergemakkelijken.

De werkgroep sluit alle aansprakelijkheid voor directe- en gevolg schade uit

Kosten

De kosten van een certificaat bedragen
€ 35,- *

Vervangen van oud naar nieuw certificaat
€ 15,- *

Overschrijving naar nieuwe eigenaar
€ 10,- *

* Tevens zullen er reiskosten in rekening worden gebracht
A: 30 cent per km. omgeslagen per te documenteren rijtuig.

Documentatie

De wielen gaan tijdens de documentatie van Uw wagen af. U kunt dan alles schoonmaken. Na het overnemen van de gegevens, worden de assen gesmeerd en de wielen weer gemonteerd. Ook het draaistel wordt bekeken en gesmeerd als dat nodig is. Tevens is het van belang dat U tijdens de documentatie bij het rijtuig blijft en mee eventueel helpt . Bij eventueel gebreken en /of bijzonderheden kunnen wij gelijk met u overleggen en alles bekijken vragen beantwoorden.

Er worden van Uw rijtuig twee foto's gemaakt,(zij- en achterkant) welke in het document opgenomen wordt. Op de as onder de plaats van de koetsier wordt het documentnummer met slagcijfers in geslagen. Na de documentatie rekent de keurmeester met U af. Na ongeveer een maand kan U Uw RIJTUIGDOCUMENT per post verwachten. .

Wanneer er nog vragen zijn, kunt u ons bellen op 06-53583064 of mailen op harmhuisjes@outlook.com. Harm Huisjes, Vanessa Kariodimedjo & Gerard Engbers germareng@gmail.com

Aanvraag formulier

Met dit aanvraag formulier kunt u ons vragen sturen over de documentatie en het rijtuig document.

© 2024 Made with by Harm Huisjes